Sociuksen hallitus 2023

Puheenjohtaja

Roosa Salminen
roossalm@student.uef.fi


Varapuheenjohtaja

Emma Tamminen
emmatam@student.uef.fi


Sihteeri

Roosa Mynttinen
roosam@student.uef.fi


Rahastonhoitaja

Minja Häkkinen
minjahak@student.uef.fi


Tapahtumavastaava

Noora Artola
artolan@student.uef.fi


Tapahtumavastaava

Kiia Turunen
kiiaturu@student.uef.fi


Edunvalvontavastaava

Rosa-Maria Hiltunen
rosamhil@student.uef.fi


Fuksi- ja tuutorivastaava

Riina Laari
riinalaa@student.uef.fi