Anna meidän esitellä itsemme

Mikä on Socius ry

Socius ry on toiminut vuodesta 1984 lähtien Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja hyvinvointi yhteiskunnassa-suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden ainejärjestönä. Tunnelmaa ainejärjestömme sisällä kuvaillaan yleensä hyvin lämpimäksi ja pyrimme toiminnassamme siihen, että jokainen voisi kokea olevansa tervetullut tovereiden joukkoon juuri omana itsenään. Sociuslaiset tunnistaa iloisen keltaisista haalareistaan, jotka erottuvat mukavasti opiskelijatapahtumissa muusta joukosta!.


Yhteistyö 

Socius ry toimii yhteistyössä muiden Kuopion kampuksen ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan ja tarpeen mukaan erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Jaamme Socius ry:n viralliselle sähköpostilistalle eri toimijoiden välittämiä asioita, kuten tietoa avoimista työpaikoista, vapaaehtoistöistä, ajankohtaisista asioista ja valtakunnallisista tapahtumista. Teemme yhteistyötä laitoksen henkilökunnan kanssa ja pyrimme järjestämään vuosittain myös tapahtumia, joissa sekä henkilökunta, että opiskelijat pääsevät viettämään aikaa ja tutustumaan rennoissa merkeissä. 

Toiminta 

Opiskelijaelämän vastapainoksi Socius ry pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen monipuolisia vapaa-ajanaktiviteetteja. Järjestämme muutaman kerran vuodessa liikuntakokeiluja erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin. Jäsenet voivat myös esittää ideoita liikuntakokeilujen suhteen! Socius ry:n virallinen vuosipäivä on 24. lokakuuta ja vietämmekin joka syksy vuosijuhlia kyseisen päivän tienoilla. Vuosijuhlat ovat ainejärjestöjen perinteisimpiä ja hienoimpia tilaisuuksia, joten yliopistouransa aikana näitä tilaisuuksia ei kannata jättää väliin! Ennen vuodenvaihdetta vietämme pikkujouluja, joiden ohjelmasta ja tarjoilujen järjestämisestä ovat perinteisesti vastuussa vapaaehtoinen joukko fukseja. Socius ry on innokas vapputapahtumien järjestäjä ja Wapun tienoilla järjestämmekin jo hyvin Kuopion opiskelijagenreen vakiintuneen Poikkitieteellisen Wabunmetsästyksen sekä kokoonnumme Wanhaan Satamaan Poikkitieteellisiin Kewätkarkeloihin. Lisäksi vuoden aikana järjestämme muutamat akateemiset pöytäjuhlat eli tutummin sitsit, sekä vaihtelevan määrän sekalaisia tapahtumia kirppiksistä päiväkahveihin Socius-huoneella. 

Vastuullisuus 

Yhteiskuntatieteellisenä ainejärjestönä Socius ry on sitoutunut hankkimaan Socius-huoneelle Reilun Kaupan kahvia. Lisäksi pyrimme eettisyyteen kierrättämällä. Tämän takia Socius-huoneella kahvia juodessamme käytämme pääsääntöisesti pahvimukien sijaan kaikkien käytössä olevaa sekalaista valikoimaa erilaisia kahvimukeja sekä lajittelemme jätteemme huoneella olevien kierrätysohjeiden mukaan. Toivomme, että jäsenet pyrkivät huonetta käyttäessään noudattamaan kierrätysohjeita.