Socius ry


Socius ry

Socius ry on toiminut vuodesta 1984 lähtien Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja hyvinvointi yhteiskunnassa-suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden ainejärjestönä. Tunnelmaa ainejärjestömme sisällä kuvaillaan yleensä hyvin lämpimäksi ja pyrimme toiminnassamme siihen, että jokainen voisi kokea olevansa tervetullut tovereiden joukkoon juuri omana itsenään. Sociuslaiset tunnistaa iloisen keltaisista haalareistaan, jotka erottuvat mukavasti opiskelijatapahtumissa muusta joukosta!

Yhteistyössä