Fuksin ABC

Akateeminen vapaus – Opiskelijan perusoikeus, joka antaa vapauden tieteelliseen toimintaan, oman tutkinnon rakentamiseen ja joskus vähän muuhunkin...

Akateeminen vartti – Luento-opetus alkaa aina 15 minuuttia yli tasatunnin. Lisähuomiona todettakoon, jos menet tenttiin vartin yli – niin silloin olet kyllä myöhässä!

Amanuenssi – auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Alumni - Alumni-sana on latinaa, ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia. Alumnilla viitataan usein jo yliopistosta valmistuneihin henkilöihin. Sociuksen alumnien FB-sivu

Apteekkari - Kuopion ytimestä löytyvä anniskeluravintola, joka toimii Sociuksen rakkaana olohuoneena, kohtaamispaikkana sekä luotettavana bilemestana. Sociuslaiset rakastavat Apteekkaria myös siksi, että viinipullon hinta ei päätä huimaa.

Canthia – Toinen yliopiston päärakennuksista Savilahden rannalla, josta löytyy opetustilojen lisäksi mm. Oppari, kielikeskus ja ruokala. Tunnetaan myös Cantsuna.

Excursio – Opintomatka tai yritysvierailu, joka voi suuntautua niin lähelle kuin kauaskin. Tunnetaan myös lyhyemmin excuna.

Edustajisto – Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, johon kuuluu 39 jäsentä. Edustajisto valitsee vuosittain hallituksen hoitamaan ylioppilaskunnan toimintaa. Vuosittaisen toiminnan linjat ja talous määritellään toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa, jotka edustajisto vahvistaa. Tunnetaan myös lyhyemmin edarina.

Essee – Tenttivastaus tai tieteellinen kirjoitelma. Kirjoitetaan yleensä hyvissä ajoin tai viimeisenä päivänä ennen deadlinea.

Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija. Liikkuvat usein pienissä ryhmissä. Fuksien saapuminen yliopistolle syyslukukauden ensimmäisenä päivänä on perinteisesti lukuvuoden jännittävimpiä tapahtumia, niin fukseille kuin muillekin opiskelijoille.

Fuksikastajaiset- Uusien fuksien virallinen kastaminen osaksi ainejärjestöä ja opiskelijayhteisöä.

Gradu – Maisterin tutkintoon kuuluva tieteellinen opinnäytetyö.

Haalarit – Opiskelijoiden käyttämä univormu, joka ratkaisee pukeutumisongelmat ja sopii niin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Sociuksen haalarit tunnistaa keltaisesta väristä, ja Kuopiolaisiin insinööreihin Sociuslaisia on päällepäinkin katsoen täysin mahdotonta yhdistää! Huom! haalareita ei pestä. Ikinä.

Haalarikastajaiset- Haalareiden virallinen vihkiminen käyttöön. Ennen kastajaisia haalareiden käyttäminen on synti.

HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hyeena - Fysiikan ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Hyeenat sonnustautuvat punaisiin opiskelijahaalareihin, ulvovat joskus ja reivaavat ahkerasti opiskelijoiden illanvietoissa.

ISYY – Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta. ISYY:n nettisivut

Kandi - Kandidaatin tutkinto (180 op) eli alempi korkeakoulututkinto, joka on suoritettava ennen maisterin tutkintoa. Voi tarkoittaa myös kandidaatin tutkinnon suorittanutta henkilöä.

Karaoke - Sociuslaisten yhteinen harrastus. Harrastusmiljöönä toimii usein Apteekkarin tunnelmallinen karaokehuone, jonka Sociuslaiset valtaavat aina sopivan tilaisuuden tullen.

Kemiaa - Ainejärjestömme tunnusbiisi, jota tulee laulaa korkealta, kovaa ja aina kyllästymiseen asti (vaikka ei siihen kukaan oikeasti ikinä kyllästy)

Kaupunkisuunnistus – Eeppinen seikkailu opiskelujen alussa, jossa pääsee konkreettisesti koluamaan Kuopion keskustaa.

Kauppakadun Improbatur – Syyskuussa järjestettävä poikkitieteellinen baarisuunnistus Kuopion kauppakadulla.

Kvalitatiivinen tutkimus – Laadullinen tutkimus eli tutkimus, joka selvittää esimerkiksi ilmiön tarkoitusta tai merkitystä.

Kvantitatiivinen tutkimus – Määrällinen tutkimus eli tutkimus, joka käyttää täsmällisiä ja laskennallisia menetelmiä.

Kulti -Terveyden biotieteiden ainejärjestö. Pirteät punahaalariset kultilaiset ovat oikein mukavaa väkeä, mutta älä koskaan sekoita kultilaista hyeenaan tai hän murahtaa sinulle!

KuoLO - Kuopion Lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Mustahaalaristen lääkisläisten ”pyhättö” on Vitriini, jossa he harjoittavat vapaa-ajallaan kansanparannusta myös sanan muissa merkityksissä.

Laitos – Yliopisto jakaantuu tiedekuntiin, jotka jakaantuvat vielä pienempiin yksiköihin eli laitoksiin. Yhteiskuntatieteiden laitoksen löydät Snellmania rakennuksen E-siivestä.

Lukema – Savilahden rannassa sijaitseva rakennus, jossa sijaitsevat ylioppilaskunnan tilat. Lukemaa käytetään myös erilaisten opiskelijatapahtumien järjestämiseen.

Maisteri – Ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) suorittanut henkilö.

Moodle – Yliopiston virtuaalinen oppimisympäristö.

Neulamäki – Suuri opiskelijoiden suosima(?) asuinalue. Tunnetaan korkeuserosta johtuen myös nimellä ”Nepali”.

Opintopiste – Opintojen laajuuden mittayksikkö, jossa 1 op vastaa n. 25-30 tunnin työmäärää. Opintopisteestä voidaan käyttää myös nimitystä noppa tai pinna. Opintopisteitä kerätään kuumeisesti myös sen takia, että Kela pysyy tyytyväisenä.

Opintotuki – Opiskelijan taloudellisen toimeentulon turva, joka koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Kiitos KELA!

Oppari – Opiskelijoiden tukipalvelu tietoteknisissä asioissa, sekä tietokoneilla varustettu opiskelu- ja ryhmätyötila, joka sijaitsee fyysisesti Canthian 2. kerroksessa.

Periodi - Lukuvuosi jakautuu neljään eri opetusperiodiin, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä.

Preemio – Kuopion kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjetö. Preemiolaiset tunnetaan kovina bileiden järjestäjinä. Tummanpunaisia haalareita yllään kantavien Preemiolaisten lempieläin on ainakin maskotin perusteella panda, johon voi myös törmätä Apteekkarin yössä.

Retikka - Kliinisen ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Retikat tunnetaan hyvistä ruuanlaittotaidoistaan ja positiivisesta vihreästä energiastaan.

Serveri - Kuopion kampuksen tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Koodaamisen ja irkkaamisen lisäksi valkoiseen sonnustautuvat serverit ovat ahkeria juhlijoita ja varsin vekkuleita kavereita.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, lauletaan juomalauluja ja juodaan. Sitsit ovat loistava tapa tutustua uusiin opiskelijakollegoihin sekä oiva tilaisuus pitää hauskaa. Sitseillä on yleensä jokin teema, jonka mukaan on syytä pukeutua.

Snellmania – Tutummin Snellu! Yliopiston kampuksen toinen päärakennus Savilahden rannassa, josta löytyvät niin kirjasto, ruokala kuin Yhteiskuntatieteiden laitoskin.

Socius ry – Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen Yhteiskuntatieteilijöiden ainejärjestö, joka järjestää jäsenilleen, eli tutummin tovereille, erilaista toimintaa edunvalvonnasta aina juhliin ja urheiluaktiviteetteihin.

Sosiopaatti – Socius ry:n jokavuotinen ja aina yhtä legendaarinen risteily Itämeren aalloilla vuosittain vaihtuvalla teemalla. Sosiopaatti on kokemisen arvoinen elämysreissu, johon kannattaa osallistu ainakin kerran opiskelu-uran aikana.

Sykettä – Kuopion korkeakoululiikunnan kehittämishanke, joka tarjoaa opiskelijoille monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja erilaisia lajikokeiluja. Sykettä Kuopion nettisivut

SYY – Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat, ammattiyhdistys yhteiskuntatieteiden opiskelijoille siis alan tuleville ammattilaisille. SYY-Kuopio

Talentia – Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Opiskelijajäsenet kuuluvat lisäksi TaSO:on eli Talentian Sosiaalialan opiskelijoihin. Talentian nettisivut

TaSo - Talentian Sosiaalialan Opiskeijat ry TaSo ry:n nettisivut

Terho - Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen, hoitotieteen laitoksen sekä kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ergonomian pääaineopiskelijoiden ainejärjestö. Terveellisiä elämäntapoja vaalivat Terholaiset tunnistaa sininistä haalareista ja rennosta meiningistä.

Tietoteknia – Yliopiston rakennus Snellmaniaa vastapäätä tien toisella puolella, jossa sijaitsee mm. Socius-huone ja jonka lounasravintolasta saa taivaallista ruokaa opiskelijahinnoin!

Tuutori – Oman oman pääaineen kokeneempi opiskelija, joka opastaa uuden opiskelijan opinnoissa alkuun sekä on tukena ja turvana yliopistoelämän kommelluksessa.

Vappu eli Wabu – Suurin opiskelijoiden juhlapyhä, jota kalenterin mukaan vietetään 1.5, mutta jonka juhlinta käynnistyy perinteisesti jo noin viikkoa aikaisemmin.

Vuosijuhlat – Eli vujut! Akateeminen hieno perinnejuhla, jossa syödään, lauletaan ja kohotetaan maljaa ainejärjestön vanhenemisen johdosta.

Winterfest – Opiskelijoiden poikkitieteellinen talvirieha helmikuussa.

Yliopisto – Ei ole koulu, vaan tiedeyhteisö!

Ylioppilaskunta - Ylioppilaskunta on yliopistolain ja ylioppilaskunta-asetuksen nojalla säädetty julkisyhteisö, jollainen on jokaisessa Suomen yliopistoissa. Kaikki yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat muodostavat ylioppilaskunnan, koska jäsenyys on pakollinen.Yliopistolaki määrittelee ylioppilaskunnan tehtävän seuraavasti: ”Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.”

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö tarjoaa kaikille yliopisto-opiskelijoille yleislääkäri, hammashoito ja mielenterveyspalvelut. Palveluiden käyttäminen edellyttää ylioppilaskunnan jäsenyyttä.