Ainejärjestön edunvalvonta yliopistossa

Torstai 21.3.2019 klo 11:39 - Jaakko Honkalampi


Heissulivei ja mahtavaa kevättä kaikille!

Socius ry toteutti helmikuussa jäsenkyselyn, johon vastaaminen oli erittäin aktiivista. Isot kiitokset kaikille vastanneille! Usean vuoden ajan jäsenkyselystämme on huomattu, ettei kaikilla jäsenillämme ole tietoa siitä, mitä on ainejärjestön edunvalvonta yliopistossa. Tämänkertaisessa blogitekstissäni yritänkin avata tätä ”kabinettipekulointia”.

1.  Mitä on edunvalvonta?

Ainejärjestömme tärkein tehtävä on vastata Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden edunvalvonnasta. Ainejärjestömme edunvalvonnasta vastaa siihen nimetty edunvalvontavastaava yhdessä muun hallituksen kanssa. Edunvalvonnan tavoitteena on saada opiskelijoidemme ääni kuuluviin ainejärjestön, oppiaineen, laitoksen, tiedekunnan kuin myös koko yliopiston tasolla sekä työnantajien keskuudessa. Me haluamme taata opiskelijoillemme oikeudenmukaisen oppimisympäristön, tasa-arvoisen kohtelun ja laadukkaan opetuksen. Edunvalvontaa ohjaa myös Sociuksen toiminnassa yhdistyksemme ympäristö- ja tasa-arvostrategia, joka hyväksyttiin syyskokouksessa vuonna 2017.

Ainejärjestön edunvalvonta on siis tiivistetysti opiskelijoidemme mielipiteiden eteenpäin viemistä asioista päättäville tahoille sekä tasa-arvon ja opiskelijaviihtyvyyden edistämistä.

2. Miten edunvalvontaa toteutetaan?

Edunvalvontaa Socius ry toteuttaa osallistumalla ISYY:n edunvalvontajaoston kokouksiin, joissa keskustellaan ja päätetään edunvalvonta-asioista koko yliopiston tasolla. Edunvalvontajaoston kokouksissa on läsnä kaikkien Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat, sosiaalipoliittiset vastaavat sekä edunvalvontavastaavat (alueesta vastaavan pestin nimike vaihtelee). Ainejärjestöjen edustajien lisäksi edunvalvontajaostoon kuuluu ISYY:n hallituksen jäseniä sekä ISYY:n koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Edunvalvonta oppiaineen ja koulutusrakenteen kehittämiseksi tapahtuu oppiainepalavereissa yhteistyössä yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa. Oppiainepalavereissa meillä on mahdollisuus ilmaista opiskelijoiden näkökulmia liittyen laitoksen toimintaan tai esimerkiksi kursseihin.

Edunvalvontaa suoritetaan myös yhteistyössä SYY-Kuopion ja Talentian kanssa, heidän tarjoamilla työelämätapahtumilla, joissa voimme kehittää työelämävalmiuksia. Ammattiliitot ja niiden opiskelijajärjestöt mahdollistavat yhteiskuntatieteiden valtakunnallisen edunvalvonnan ja olemmekin aktiivisesti yhteydessä heihin. Sociuksella on myös sosiaalityön työelämätoimikunta, joka herää hiljaiseloltaan maaliskuun aikana järjestämällä sosiaalityön opiskelijoille työelämävierailun.

Edunvalvonnan toteuttamiselle tärkein keinomme ovat jäsenkyselyt, joista saamme tietoa siitä, miten opiskelijoilla menee ja mikä on pielessä. Näiden pohjalta alamme tekemään muutoksia ja toteuttamaan edunvalvontaa. Järjestämme tänäkin vuonna yhteiskuntatieteiden laitoksen ja jäsentemme kanssa yhteistyössä jäsenkyselyn purkutilaisuuden, jossa käymme läpi kyselyn tulokset ja pohdimme yhdessä keinoja kehittää toimintaamme. Tilaisuus järjestetään huhtikuussa ja osallistuminen on erittäin toivottavaa! Tuotimme myös kyselyn uusille opiskelijoille syksyllä, jonka pohjalta kehitämme orientaatioviikkoja. Kevään aikana on tulossa vielä ”Avaudu opiskelusta” -kysely, johon voi nimettömänä antaa palautetta opintorakenteesta, yksittäisistä kursseista tai mistä tahansa opiskeluun liittyvästä. ”Avaudu opiskelusta” -kyselyn tulokset esitetään yhteiskuntatieteiden laitokselle. Kyselyiden lisäksi opiskelijamme voivat aina olla yhteydessä edunvalvontavastaavaamme Jaakko Honkalampeen jaakkoho[a]student.uef.fi.

 

3.    Miten voin itse osallistua edunvalvontaan?

Jos olet kiinnostunut edunvalvonnasta yliopistomme sisällä, olet aina tervetullut Socius ry:n hallituksen/yhdistyksen kokouksiin, joissa voit osallistua päätöksentekoon ja ilmaista mielipiteesi. ISYY:n edunvalvontajaoston kokoukset ovat myös avoimia, ja niitä järjestetään noin kerran kuukaudessa Lukemalla. Voit myös olla ideoinesi yhteydessä hallituksen jäseniin, joiden yhteystiedot löytyvät näiltä nettisivuilta.

Avainsanat: edunvalvonta, blogi, mitämissämilloin


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini